Monthly Archives: Ožujak 2013

Alexis de Roxy Box položila uzgojni pregled

Naša šampionka, Alexis de Roxy Box, zadovoljila je
na uzgojnom pregledu održanom danas u kišnoj Koprivnici
na poligonu Danica Kinološkog drušva Koprivnica!

Novo Parenje!

U Svibnju očekujemo novo leglo ovog para!
Primamo rezervacije!

Nova legla

Uzgajivačnica De Roxy Box očekuje nova legla
oko 01.-10. Svibnja ove godine.
Svi zainteresirani javite se
za rezervacije!

Parene su već dobro provjerene kombinacije
legla će biti odlična !